Thủ tục hành chính

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
 

Cơ quan Công bố/Công khai

UBND tỉnh Thanh Hóa

Mã thủ tục

T-THA-287815-TT

Cấp thực hiện

Cấp Xã

Lĩnh vực

Môi trường

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã.

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã.

2. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Cách thức thực hiện

Không quy định 

Thành phần hồ sơ

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

Mẫu PHỤ LỤC 5 TT27.2015.doc

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã. 

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

Căn cứ pháp lý của TTHC

·         Luật 55/2014/QH13

·         Nghị định 18/2015/NĐ-CP

·         Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không quy định 

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin