Thủ tục hành chính

Bảo hiểm y tế
HƯỚNG DẪN CẤP BHYT CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự tiếp nhận:

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

1. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu hẹn.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bước 4. Trả kết quả

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b . Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự trả: Nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thành phần, số lượng hồ sơ
- Giấy khai sinh: 01 bản sao.

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã/phường/thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn xã/phường/thị trấn thì ngoài giấy khai sinh phải có giấy xác nhận của thôn/xóm hoặc Ban quản lý khu dân cư hiện đang thường trú ở thôn/xóm hoặc khu dân cư để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em: 01 bản chính.

Thời hạn giải quyết
Không quá 20 ngày
Đối tượng thực hiện
Cá nhân

Tổ chức

Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Không
Kết quả thực hiện
Thẻ
Căn cứ pháp lý
- Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội khóa 11;

- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em;

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 23/2001/QĐ/TTg ngày 26 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010;

- Thông tư số 29/2008/TT-LĐ TBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.