Chủ tịch UBND xã Tiếp công dân vào ngày thứ 6 theo quy định

Đăng lúc: 03/08/2019 (GMT+7)
100%

Chủ tịch UBND xã, cán bộ phận chuyên môn: Địa chính, Tư pháp tiếp công dân giải quyết các kiến nghị về việc Ảnh tiếp công dân.jpgcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất theo quy định của Nhà nước

Chủ tịch UBND xã Tiếp công dân vào ngày thứ 6 theo quy định

Đăng lúc: 03/08/2019 (GMT+7)
100%

Chủ tịch UBND xã, cán bộ phận chuyên môn: Địa chính, Tư pháp tiếp công dân giải quyết các kiến nghị về việc Ảnh tiếp công dân.jpgcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất theo quy định của Nhà nước

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT