Xã Thiệu Giao phát động ra quân giải tỏa hành lang ATGT, tổng vệ sinh môi trường.

Đăng lúc: 29/06/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 11/6/2019, xã Thiệu Giao đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã. Với mục tiêu “Vì môi trường xanh-sạch-đẹp”, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Thiệu Giao đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và duy trì tốt các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn thanh niên với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, Hội liên hiệp phụ nữ với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đã làm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trong xã.

Trong ngày, Xã Thiệu Giao đã huy động cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Nhân dân đã tổ chức quét dọn vệ sinh, thu gom xử lý rác thải lên xe môi trường đưa về đổ đúng nơi quy định, phát quang bụi rậm, nhổ cỏ dại; cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường trục chính, ngõ xóm, đồng thời tiến hành khơi thông các cống rãnh thoát nước, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Xác định việc bảo vệ môi trường là của cả các hệ thống chính trị, không riêng của cấp ngành nào. Do đó trong thời gian qua cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã đều tập trung xây dựng kế họach bảo vệ môi trường, cũng như đưa các kế hoạch này vào nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Thông qua đợt phát động này đã thể hiện được ý chí của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Giao; nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, góp phần thiết thực trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn. Đồng thời thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, chung sức, chung tay xây dựng đời sống văn minh, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Hương - Tuyên
Đài TT Thiệu Hóa

Một số hình ảnh tại buổi ra quân:
IMG_6992.JPG

IMG_6993.JPG

IMG_7003.JPG

IMG_7006.JPG

IMG_7009.JPG
IMG_7025.JPG

IMG_7041.JPG

IMG_7047.JPG

IMG_7051.JPG

Xã Thiệu Giao phát động ra quân giải tỏa hành lang ATGT, tổng vệ sinh môi trường.

Đăng lúc: 29/06/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 11/6/2019, xã Thiệu Giao đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã. Với mục tiêu “Vì môi trường xanh-sạch-đẹp”, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Thiệu Giao đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và duy trì tốt các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn thanh niên với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, Hội liên hiệp phụ nữ với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đã làm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trong xã.

Trong ngày, Xã Thiệu Giao đã huy động cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Nhân dân đã tổ chức quét dọn vệ sinh, thu gom xử lý rác thải lên xe môi trường đưa về đổ đúng nơi quy định, phát quang bụi rậm, nhổ cỏ dại; cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường trục chính, ngõ xóm, đồng thời tiến hành khơi thông các cống rãnh thoát nước, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Xác định việc bảo vệ môi trường là của cả các hệ thống chính trị, không riêng của cấp ngành nào. Do đó trong thời gian qua cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã đều tập trung xây dựng kế họach bảo vệ môi trường, cũng như đưa các kế hoạch này vào nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Thông qua đợt phát động này đã thể hiện được ý chí của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Giao; nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, góp phần thiết thực trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn. Đồng thời thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, chung sức, chung tay xây dựng đời sống văn minh, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Hương - Tuyên
Đài TT Thiệu Hóa

Một số hình ảnh tại buổi ra quân:
IMG_6992.JPG

IMG_6993.JPG

IMG_7003.JPG

IMG_7006.JPG

IMG_7009.JPG
IMG_7025.JPG

IMG_7041.JPG

IMG_7047.JPG

IMG_7051.JPG
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT